Keep me logged in
 (OR) Login using Facebook
Looking for

Kurmi Kshatriya Brides &

Kurmi Kshatriya Grooms?

Kurmi Kshatriya Brides
Age, Height
:
25 Yrs, 5ft 3in - 160cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Kurmi Kshatriya
Subcaste
:
Patel
Location
:
India, Gujarat, Bharuch
Education
:
Diploma
Occupation
:
Executive
Age, Height
:
31 Yrs, 5ft 5in - 165cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Kurmi Kshatriya
Subcaste
:
Verma
Location
:
India, Chhattisgarh, Raipur
Education
:
BCom
Occupation
:
Beautician
Age, Height
:
31 Yrs, 5ft 2in - 157cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Kurmi Kshatriya
Subcaste
:
Sachan
Location
:
India, Uttar Pradesh, Lucknow
Education
:
MBA
Age, Height
:
24 Yrs, 5ft 4in - 162cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Kurmi Kshatriya
Subcaste
:
Patel
Location
:
India, Uttar Pradesh, Varanasi
Education
:
Diploma
Occupation
:
Engineer - Non IT
Age, Height
:
27 Yrs, 5ft 4in - 162cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Kurmi Kshatriya
Subcaste
:
Kashyap
Location
:
India, Maharashtra, Nagpur
Education
:
High School
Age, Height
:
29 Yrs, 5ft 4in - 162cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Kurmi Kshatriya
Subcaste
:
Verma
Location
:
India, Chhattisgarh, Durg
Education
:
PGDCA
Occupation
:
Clerk
Kurmi Kshatriya Grooms
Age, Height
:
23 Yrs, 5ft 7in - 170cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Kurmi Kshatriya
Subcaste
:
Patel
Location
:
India, Madhya Pradesh, Satna
Education
:
BSc
Occupation
:
Executive
Age, Height
:
27 Yrs, 5ft 3in - 160cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Kurmi Kshatriya
Subcaste
:
Awadhya
Location
:
India, Bihar, Patna
Education
:
Aviation Degree
Occupation
:
Marketing Professional
Age, Height
:
24 Yrs, 5ft 5in - 165cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Kurmi Kshatriya
Subcaste
:
Gangowar
Location
:
India, Uttar Pradesh, Bareilly
Education
:
BCom
Occupation
:
Banking Service Professional
Age, Height
:
21 Yrs, 5ft 6in - 168cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Kurmi Kshatriya
Subcaste
:
Mahato
Location
:
India, Bihar, Nalanda
Education
:
BA
Occupation
:
Teaching / Academician
Age, Height
:
28 Yrs, 6ft 11in - 210cm
Caste
:
Kurmi Kshatriya
Location
:
India, Tamil Nadu, Karur
Education
:
CS
Occupation
:
Officer
Age, Height
:
27 Yrs, 5ft 4in - 162cm
Religion
:
Hindu
Caste
:
Kurmi Kshatriya
Subcaste
:
Kumar
Location
:
India, Bihar, Bhagalpur
Education
:
BCom
Occupation
:
Supervisor